Logo Studio IUNO pilates, biomechanica en workshops

Algemene voorwaarden lessen

Algemene voorwaarden Lessen

1 De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na een persoonlijke afspraak of afspraak per telefoon of mail voor het volgen van een pilatestraining.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een aanmeldformulier via de website worden ingevuld en verstuurd.
1.3. Alle verzamelde informatie via het aanmeldformulier zal voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
1.4. Na afstemming over de aanvangs- en einddatum van een blok lessen ontvang je via e-mail een factuur die voor de eerste les voldaan moet zijn.
1.5. Opzegging uiterlijk 3 lessen voor einde van de rittenkaart, anders zal de rittenkaart automatisch worden voortgezet.

2 Eigen Risico en Aansprakelijkheid

2.1. Het volgen van Pilatestrainingen is geheel voor eigen risico.
2.2. IUNO-pilates is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of blessures en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining.
2.3. Je bent, bij blessures of lichamelijke beperkingen, zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van een arts of therapeut voordat je aan de Pilateslessen deelneemt.

3 Geldigheidsduur rittenkaarten

3.1. De geldigheidsduur van 10/11-rittenkaarten is 10/11 weken.
3.2. De startdatum van de rittenkaart is de datum van de eerste les uit het blok.
3.3. Tijdige annulering van een Pilatestraining door de klant heeft -ongeacht de reden- geen invloed op de geldigheidsduur van de rittenkaart.
3.4. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
3.5. Indien je bent verhindert voor een lesafspraak voor een privéles, dien je dit 24 uur voor aanvang telefonisch of per email door te geven, anders wordt de les in rekening gebracht. Indien je bent verhindert voor een lesafspraak van een groepsles, wordt je geacht deze gemiste les op een ander tijdstip in te halen. Dit in overleg met de trainer (in verband met beschikbaarheid).
3.6. Stroom je in tijdens een al lopende reeks ontvang je een factuur naar rato.

4 De lessen
4.1. Groepslessen volg je wekelijks op een vaste dag en tijd.
4.2. Bij een structurele bezetting van 4 of minder klanten in een matles kan IUNO-pilates het les uur annuleren. Er wordt dan in overleg met jou gezocht naar een alternatief lesuur.
4.3. Als IUNO-pilates een les/lessen annuleerd ivm (kortdurige) ziekte, cursus of training of anders zal er een vervangende docent de lessen ovenemen. Dit kan ook een afwijkende les zijn.

Bovenstaande voorwaarden zijn ook van toepassing bij het nemen van een Proefles.

Nijmegen, juli 2014

Studio IUNO (Pilates) - Nijmegen
KvK Gelderland: 09192613
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram